Firma „Elektroprojekt” powstała 1 stycznia 1951 r. w Warszawie i przez kolejne lata, jako Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych “Elektroprojekt” rozbudowywała swoje struktury, tworząc Oddziały usytuowane w największych miastach Polski. W 2001 roku Firma została przekształcona w Elektroprojekt Spółkę Akcyjną. Obecnie Oddziały Elektroprojektu S.A. funkcjonują w Gliwicach, Lublinie, Łodzi oraz Gdańsku. Działalność Oddziału w Gdańsku ogranicza się jedynie do zarządzania i administrowania nieruchomością. Centrala firmy znajduje się w Warszawie.

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, Biuro Zarządu Spółki: 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4. Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000016516. Forma prawna Spółki: akcjonariat pracowniczy. Kapitał zakładowy i wpłacony wynosi 780 000 zł. NIP 525-21-95-773,REGON 013052165.

Elektroprojekt_1