Elektroprojekt SA nawiąże współpracę z firmami lub projektantami z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w branżach: architektonicznej, elektrycznej i sanitarnej.