KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie ustawy od 25 maja 2018r. oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest ELEKTROPROJEKT SA ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin,

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, wystawienia faktury, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, regulowania  płatności, windykacji należności,

3) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy

4) Odbiorcami Państwa danych są nasi pracownicy. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

5) Posiadają Państwo  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów zbierania danych