1) Zarząd

  – Bartosz Szymański – Prezes Zarządu

 

2) Rada Nadzorcza

 – Tadeusz Kasprzak – Przewodniczący
 – Piotr Święcki – Sekretarz
 – Tomasz Furgał – Członek

 

3) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  – Akcjonariusze – akcjonariat pracowniczy