Biuro Zarządu Spółki Akcyjnej Elektroprojekt

ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin

tel.: (+48) 81 744 19 45

tel.: (+48) 81 744 00 11

fax: (+48) 81 744 19 45

www.elektroprojekt.pl

www.elektroprojekt.eu

dyrekcja@elektroprojekt.pl

finansowy@elektroprojekt.pl

kadry@elektroprojekt.pl

nr KRS: 0000016516

NIP: 525-21-95-773

Regon: 013052165

Siedziby Oddziałów wchodzących w skład organizacji ELEKTROPROJEKT S.A.:

Oddział w Gdańsku

ul. Abrahama 3, 80–307 Gdańsk

tel.: 609 555 291

gdansk@elektroprojekt.pl

Oddział w Gliwicach

ul. Nasyp 6, 44–100 Gliwice

tel.: (+48) 32 231 40 91

fax: (+48) 32 231 99 84

gliwice@elektroprojekt.pl

Oddział w Lublinie

ul. Diamentowa 4, 20–447 Lublin

tel.: (+48) 81 744 19 45

fax: (+48) 81 744 19 45

lublin@elektroprojekt.pl

Oddział w Łodzi

ul. Andrzeja Struga 26, 90 – 513 Łódź

tel.: (+48) 42 632 24 65, 42 632 88 74

tel/fax: (+48) 42 636 49 89

lodz@elektroprojekt.pl